Reklam Alanı

Yabancı Yazarların Nazım HİKMET’in Ardından YazdıklarıŞili’li şair Pablo Neruda HIKMET’in ardından ‘‘Güz Çiçeklerinden Nazım 'a Çelenk’ adlı şiirini yazmıştır:
Niçin öldün Nâzım?
Ne yaparız şimdi biz
                  Şarkılarından  yoksun?
Nerde buluruz başka bir pınar ki
onda bizi karşıladığın gülümseme olsun
Seninki gibi ateşle su karışık acıyla sevinç dolu,
gerçeğe çağıran bakışı nerde bulalım?

(Neruda 2002).
ABD’li romancı Howard Fast HİKMET’in ardından Nazım HİKMET’i şöyle anlatmıştı r.
“Hayatı anlatan şeyler söylemekti onun suçu da, barışı, umudu, özlenen şeyleri... Özgür olduğunu söyledi bana.
Özgür, dedi, Nâzım Hikmet özgür artık, özgürlük içinde dolaşıyor kendi ülkesinde, açık alınla söylüyor türkülerini bütün insanlar için. Naşı l anlatırım dostum, yoldaşım, kardeş im, hiç görmediğim ama çok yakından bildiğim, başı mı n üstünde tuttuğum kardeşim benim... naşıl anlatırım bunun anlamı m sana?
O anda biz de kurtulmuştuk çünkü. ”
Ünlü yazar Jean Paul Sartre Nazım HIKMETin ardından şunları yazmıştır:
"Ben her şeyden önce onun insan olarak büyüklüğünü ve kabına sığmaz enerjisini hatırlatmak istiyorum. Onu ağı r hastalığı sırasında tanımış, yaşamak ve savaşmak iradesi karşısında şaşıp kalmıştım. Ama beni asıl etkileyen onun hüzünlü ve alaycı uyanıklığı oldu. Eziyetlerden, ölümlerden kaçı p kurtulan bu adam - başkalarının yaptığı gibi- dinlenmiyordu. Biten hiçbir şey yoktıı onun için. Dıştaki düşmanla savaşırken içteki dostların hatalarına karşı da kardeşçe bir savaşı sürdürüyordu. Herkesle birlikte barış uğruna, emperyalizme ve faşizme karşı savaştığı sırada bile, Moskova'da oynanan bir piyesinde, bürokrasinin tehlikelerine karşı arkadaşları onu uyarıyordu. Ne militan disiplininden geçti, ne de yazar eleştiriciliğinden. Bu çelişmeyi sonuna kadar yaşadı. Bu sürekli gerginlik, son yıllarda, mahpusluktan artakalan güçlerini de yedi bitirdi. Ama ası l bu yönüyle bugün bir örnek insan olarak kalıyor aramızda.

"Vefalı dost, yiğit militan, insan düşmanlarının  amansız düşmanı, her yerde hizmet etmek ama hiçbir şeyi görmezden gelmek istemiyordu. (...)

"Durup dinlenmeden nöbet tutan bir insanı ıı eserleri, ölümünden sonra da, sizin için aynı işi yapıyor”
Triztan Tzara’da HÎKMET’in ardından şunları aktarmıştır:
"Baştan başa Türk ulusunun umutlarını soluyarak Nâzım Hikmet'in şiiri bütün
ulusların ortak dileklerinin alabildiğine insansı anlatımını kucaklıyor. Bu anlamda, Nâzım'ı n şiiri günümüz insanının ekinsel alanının sahibidir ve tarihsel değerinin gürlüğüyle sürekli bir hakikat değeri kazanır.

"Her ne kadar yadsınamaz bir özgünlüğü de olsa, Nâzım'ı ıı şiiri çağdaş Batı şiirinin yapısına yabancı değildir. Özellikle Mayakovskiy ve Garda Lorca'nın yapı çizgisindedir. (...)

"Nâzım'ın memleketinin edebiyatında oynadığı tarihsel rolün bilincine varanlar artık biliyorlar ki, Nâzım'ın  adı, yığınların karşıdevrimin karanlık kuvvetlerine karşı yapmakta olduğu gürültüsüz ama güçlü savaşla bağlantıdadır” (Tzara, 2002).
1897-1982 yı İlan arası nda yaşamı ş olan Louis Aragon da Nazım HİKMET’i şöyle değerlendirmiş tir:

“Nâzım, senden bana ilk 1934'te söz ettiler, sen hapisteydin, o zaman bir Şeyler yazabildim. Dostluğumuz otuz yı l sürmedi. Ne kadar az, otuz yıl 1950'de, bizler, yani Türk halkı ile dünyanın her köşesindeki şairler seni hapisten kurtardığımız zaman, bir on dört temmuz günü dosdoğru hayatın içine daldın. Ama bu yıl, sabırsızlığından, temmuzu bekleyemedin... Hapishane dışında on üç yıl, ya da buna yakı n bir şey, kırk sekizinden altmış birine dek, güzel bir yaşam bu. On üç yıl, çok şey. Hapishane dışında öldün, bu da çok şey. ” (Aragon, 2002).

Abbas Abdullah da Nazım HİKMET’in arkasından şunları aktarmıştır
Benim en çok etkilendiğim şair Nazım Hikmet’tir. Ben ilkokuldayken o bizim sınıfa geldi. Ben de ön sırada oturuyordum. Elini başıma koyup sordu:
-Senin adın nedir evladım?
-Abbas Abdulloyef dedim.
-Olmaz ay oğlum dedi. Sen Abbas Abdullahoğlusun dilimizi niye bozuyorsun?...yarım Türkçe yarı Rusça isim mi olur?
Abbas Abdullah o günden sonra Abdulloyef soyadını değil, Abdullah diye kullanır.Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.