Reklam Alanı

Özetleme tekniği nedir

Özetleme tekniği
Masallar ve halk hikâyelerinde yani tahkiyeye dayalı anlatılarda sıklıkla kullanılan özetleme tekniği, tekrara düşmemek ve olay örgüsünden uzaklaşmamak için yeri geldikçe kullanılır. Burada amaç okuru uzun uzadıya anlatımlarla sıkmamak, anlatılmak istenen şeyin özünü genel hatlarıyla vermektir. Bu şekilde anlatı daha derli toplu bir hal alır. Olayların ve düşüncelerin yanı sıra belirli bir süre içinde geçen olaylar da özetlenebilir. Örneğin bir aylık bir süreç, uzun bir şekilde anlatılmak yerine birkaç satırla anlatılabilir. Başka bir ifadeyle özetleme: “Bir zaman süresi içinde çeşitli yerlerde olan bir seri olayı genel çizgileriyle okuyucuya ileten bir tekniktir ve hikâye anlatmanın tabii şeklidir... ”XIX. yüzyılda rağbet gören bu teknik, modern romanda fazla kullanılmaz. Tekniğin rağbet gördüğü bu yüzyılda, henüz olgunlaşma sürecini yaşayan okura, anlatının geride kalan olaylarını unutabileceği düşüncesiyle özetleme tekniğinden yararlanılarak hatırlatmalarda bulunuluyordu. Modern romancılar ise anlatının ön plana çıkarak metinle okur arasında yapay bir ortam oluşmasına neden olduğu için özetleme tekniğine fazla başvurmazlar. Günümüzde romanlarda kullanılan bilinç akımı, iç monolog, iç çözümleme, iç diyalog gibi teknikler özetlemenin gördüğü görevi görmektedir. Çok basit olarak bilgi sağlamaya ve çeşitli durumlar arasında bağ kurmaya, anlatının pek önemli olmayan yerlerini atmaya, geleceği önceden sezmeye ve mümkün olanı hayal etmeye yarayan bu teknikle anlatıcı, kabaca geçmiş hayata dönüşlerde bulunarak anlatmaya çalıştığı kahramanlarla ilgili kendi yorumlarını ve yargılarını ifade edilebilir.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.