Reklam Alanı

Leitmotiv tekniği nedir

Leitmotiv tekniği

Leitmotiv tekniği, duygu ve düşüncelerin uzun cümlelerle ifade edilemediği yerlerde kullanılır ve anlatıya farklı bir boyut kazandırarak yazar tarafından iletilmek istenen mesajın etkili bir şekilde okura aktarılmasına yardımcı olur.

Romanda, kişi ya da kişilere özgü olan, aynı kelime, cümle, jest veya mimiklerin sürekli olarak tekrarlanmasıyla uygulanan leitmotiv, müzik veya opera parçalarında tekrarlanan namelere verilen bir addır ve zamanla romanda da kullanılmaya başlanmıştır.

“Aslında bir müzik terimidir ve özellikle kişileri, nesneleri karakterize eden, tekrarlanan motif anlamındadır. Edebiyatta sık sık tekrarı bir çeşit karakterize edişe ya da hatırlatmaya yarayan motif, durum, formül ya da nesne demektir ki, aynı zamanda bir kurgu aracı anlamı da taşıyabilir. Mesela nesne semboliğinde olduğu gibi. ” Mehmet Tekin’e göre Leitmotiv üçe ayrılır:

  a. Telaffuz farklılığı
b.          Jest ve mimikler
c.           Yaratılış özellikleri.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.