Reklam Alanı

Kafatası


Kitabın İçindekiler”

Bu eserde toplam beş oyun vardır. Bunlar sırasıyla şöyle tanıtılabilir:
Birinci oyun “Ocak Başında" adlı oyundur; oyunun baş kahramanları; 1. İhtiyar, 2. İhtiyar, 1. İhtiyarın Kızı, Bir Kadın, Bir Genç’tir. Ocak Başında adlı oyun 1920 senesinde yazılmış 3 perdelik, manzum bir piyestir.
İkinci oyun Kafatası" adlı oyundur; oyunun baş kahramanları; Doktor Dalbanezo, Doktor Dalbenezo’nun Kızı, Perdo, Şair, Komisyoncu, Orospu, Kapıcı kadın, Vilyams, Paolina, Kitap Tabii, Televizyonda Gazeteciler, Radyo’dur.
Üçüncü oyun “Bir Ölü Evi” adlı oyundur. Oyunun baş kahramanları; Veli Efendi, Kambur, Firuz, Ağabey, Meraklı Yolcu, Melih, Kamburun Anası, Kız, Dadı, Doktor, Zerzevatçı, Başörtülü Kadın, Ağabeyin Anası, Hizmetçi Kız, Veli Efendinin Oğlu, Birinci Melonlu, ikinci Melonlu’dur.
Dördüncü oyun “Şöhret veya Unutulan Adam” adlı oyundur. Oyunun baş kahramanları; Doktor, Operatör, Kadın, Asistan, Uşak, Fotoğrafçı, Koşucu, Berber, İhtiyar, Sarı Saçlı Bir Kız’dır.
Beşinci oyun “Bu Bir Rüyadır” adlı oyundur. Oyun baş kahramanları; Macit, Fatma, Ahmet, Marika, Eşref, Faruk, Asım, Adviye, Yusuf, Koro Baleti, Şişman Çingene, Çingene Kızı’dır.

Kafatası” İlk basımı 1932’de yapılmış olan üç kısım ve on beş bölümden oluşan bir oyundur.
Kitabın Özeti: “Dolaryanda denen bir ülkede Dalbanez isimli çok fakir bir profesör verem aşısını buluyor, yani aşının nazariyesini. Verem sanatoryumları tröstü telaşlandırıyor. Profesöre şöyle bir teklif yapıyor;
“Aşınızı gerçekleştirmek için gereken parayı, laboratuarı biz size sağlayacağız. Ama siz belirli bir süre aşınızı bir yana bırakıp ineklerimizi tedavi edeceksiniz. ”

Profesör razı olmuyor buna ilk önce ama sonra boyun eğiyor. Ağır verem kızını da alıp belirli bir süre inekleri tedavi etmek için, sanatoryumlardan birinin laboratuarına yerleşiyor. Fakat sözleşmedeki süreyi bekleyemiyor, aşıyı gerçekleştirip kızını kurtarması lazım. Aşıyı gizlice uyguluyor, ama kızına yapamadan yakalanıyor ve sözleşmeyi bozduğu, tazminatı veremediği için hapse atılıyor. Sirkte figüranlık ediyor. Sonunda ölür. Morgda kafatası dahi satılır.

“Bir Ölü Evi Yahut Merhumun HanesF adlı oyun 1932’de ilk basımı gerçekleştirilmiş, üç perde ve on bir tabloluk gülünç komedyadır. Şöhret veya Unutulan Adam ise ilk basımı 1935’te yapılmış, 1953’te yer yer değiştirilerek yeniden yazılmış, iki perde, altı tablodan oluşmaktadır. Eserdeki son oyun “Bu Bir Rüyadır” 1934’te yazılmış ve üç perde, altı tabloluk operettir.


Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.