Reklam Alanı

Hikaye Örnekleri

Hikaye Örnekleri

Günlük yaşamımızda birçok olay yaşarız. Sadece kendi yaşadıklarımıza değil, birçok insanın başından geçen olaylara şahit oluruz veya başkalarından onların yaşadıklarını dinleriz. Kimi zaman kendi yaşantımızda onları, kimi zaman başka insanların yaşadığını gördüğümüz veya duyduğumuz olayları, nesir şeklinde anlatan olay yazılarına genel olarak  hikaye denir.


Aşağıda paylaşacağımız hikaye örneklerine geçmeden önce, hikayenin oluşum ve gelişim süreci, ilk hikaye örneklerinin kimler tarafından verildiği, hikayenin yapısal unsurlarının neler olduğunu belirtmemiz yerinde olacaktır.


Hikayenin oluşumu insanların yaşadıkları olayları birbirlerine anlatmalarıyla başlamıştır. İlk insanlar gündüz hayvan avlarken yaşadıklarını, tabiatla ve aralarındaki mücadeleleri gece ateşin başında birbirlerine anlatmış, hatta canlandırmıştır. Mağara duvarlarına, yaşadıkları evlerin ve ibadetlerin yerlerinin bölümlerine bu olayları kabartmalarla, resimlerle aktarmış ve böylece insanoğlu ilk hikaye örneklerini anlatmaya başlamıştır. 

İlk hikaye örnekleri sayılan yukarıdaki bu anlatılar zamanla mitler, efsaneler, destanlar olarak anlatılmış, daha sonra ise masal, halk hikayeleri, kısa hikaye ve roman gibi anlatı türleri insanın ve toplumsal yaşamın  gelişimine paralel bir çizgide ilerleme göstermiş ve 19. Yüzyılda hikaye türü ‘’modern hikaye’’ anlamında kendine özgü has özellikleri ile kabul gören, yazar ve okuyucuların büyük ilgi gösterdiği bir tür olmaya başlamıştır.

19. yüzyılda hikaye türü büyük bir gelişim göstermiştir. Avrupa’da Binbir Gece Masalların’ndan esinlenerek Boccacio’nun yazdığı ‘’Decamerone’’ adlı hikaye ilk hikaye örnekleri olarak kabul edilmiş ve zamanla bu hikaye örneklerine yenisi eklenmiştir. Fransız edebiyatında Maupassant, İngiliz edebiyatında Walter Scott, Amerikan edebiyatında Q’Henry, Edgar Alan Poe ve Rus edebiyatında Anton Çehov modern hikaye örneklerinin  temelini atan yazarlar olmuştur.
Hikayenin odak noktası insandır. Hikayeci gördüğü, tanıdığı insanı birçok yönüyle ifade etmeye çalışır. Bununla beraber hikaye yazarı düşünce dünyasını, hayata ve insana bakış açısını, hikayelerinde okuyucu ile paylaşır. Hikayeci hayata ve insana ne kadar derinlemesine bakabilirse;  yaşamın  her yönünü gözlemleyip okuyucuya zengin bir biçimde sunabilirse, eseri o kadar başarılı olur.

Hikaye örneklerine baktığımızda bunları oluşturan bazı temel unsurlar vardır. Bunlardan ilki olay ve olay örgüsüdür.  Olay, olması mümkün olan olaylarla birlikte, yazar tarafından yaşamın içinden çıkartılarak, hatta yeniden yorumlanarak; kişiler, zaman, yer ve mekan kavramlarıyla zenginleştirilir ve yazarın bakış açısı ve de üslûbu ile okuyucuya hikaye olarak sunulur.

Bir hikaye örnek olarak incelendiğinde olay ve olayların geçtiği zaman, anlatılan hayatın olayla ilişkisini kurmada büyük rol oynar. Hikayede zaman  belirli veya belirsiz olabilir. Fakat mutlaka bir zaman veya zaman kavramı vardır ve olaylar belli bir zamanda başlar, zaman içinde ilerle ve yine bir zamanda son bulur.  Hikayede olay veya olaylar zaman akışına göre anlatılır. Hikayenin içinde geçen ‘’bugün, gelecek ay, geçen yıl’’ vb. gibi zaman  zarfları, çeşitli tarihler, dönemler, önemli olaylar anlatımı ve olaylara bakış açısı çerçevesinde okuyucuda zaman anlayışını oluşturur.

Hikayede anlatılan olayı yaşayan veya bu olaydan etkilenen kişiler, hikayenin temel unsurlarından bir diğeridir. Kişiden kastımız sadece insanlar değildir. Canlı, cansız her varlık kişi olarak düşünülmelidir. Yazar, anlatacağı olay ve olay örgüsüne göre kişileri belirler ve insanlar, hayvanlar, cansız varlıklar bazen tek tek,  bazen de hep birlikte hikayede kişi olarak yer alırlar. Yazar, hikayenin kişilerinin ruhsal ve fiziksel portrelerini çizer ve tasvir yoluyla bu karakterleri tanıtır.

Hikaye örneklerinin temel  unsurlarından bir diğeri olan mekan, olayın nerede ve ne zaman gerçekleştirildiğini anlatmaya, kişilerin ve o kişilerin içinde bulunduğu sosyal çevrenin özelliklerini yansıtmaya, hikayenin olay, kişiler, zaman ve mekandan oluşan  bütünlüğünü tamamlamaya yarar. Anlatılan hikaye örneğinin gerçek kılınmasına mekanın önemli bir katkısı vardır.  Okuyucunun olayın nerede geçtiğini, o yerin coğrafi, siyasi ve toplumsal konumunu bilmesi, zamana göre toplumun beğenilerini, ekonomik durumunu gösteren mobilyalar, süs eşyaları, moda ve geleneklere uygun nesneler yoluyla mekanın özelliklerini kavraması, eserin derinliğini, bütünlüğünü, okuyucunun hikayeyi daha iyi anlamasını sağlar. Hikayeci bu unsurları tasvirler, benzetmeler, yoluyla okuyucuya sunar; bu ipuçlarından yola çıkan okuyucu olayın geçtiği dönemi ve o dönem toplumunun özelliklerini daha iyi kavrar.  


Latin Amerikalı Kadın Hikayecilerin Hikaye Örnekleri
      ·         Albalucia Angel – Guerillero
      ·         Marta Lynch- Latin Aşık
      ·         Clarice lispector- Güle Öykünme
      ·         Dinah Silveira de Queiroz- Kılavuzluk
      ·         Angelica Gorodischer- İnsanoğlunun Barınağı
      ·         Vlady Kociancich- Şövalye, Ölüm ve şeytan
      ·         Lygia Fagundes Telles- Tigrela
      ·         Elena Poniatovska- Gece Ziyaretçisi
      ·         Ines Arredondo- Sunem
      ·         Beatriz Guido- Adalan
      ·         Rosario Castellanos- Kaplanın Ölümü


Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.