Reklam Alanı

Gözlemci figürün bakış açısı


Anlatıcının vaka içinde yer alan şahıs kadrosunu oluşturan fertleri bir kamera tarafsızlığıyla izlediği, onların geçmişleri ve ruh halleri hakkında bilgi vermeden yaptıklarını gözler önüne serdiği bakış açısıdır. Müşahit bakış açısı olarak da adlandırılan bu yöntemde anlatıcı vaka zincirine vücut veren unsurları belli bir mesafeden tespit ederek bu husustaki müşahedelerini aktarmak  durumundadır.. Tanrısal bakış açısının sağladığı sınırsız güce karşın gözlemci anlatıcının bakış açısı sınırlı bir özellik taşır. Kahramanları, zamanı, olay ve mekânı yani sistemin unsurlarını gözlemci figürün bakış açısından sunmak isteyen yazar, onu bilinçli bir şekilde kurmaca yapının içine yerleştirir..

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.