Reklam Alanı

Geriye dönüş tekniği nedir

Geriye dönüş tekniği
Anlatıdaki olay örgüsü belirli bir zaman aralığında başlar, gelişir ve sona erer. Olay örgüsü, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanda geçer. Her anlatıcı, anlatısını kendi belirlediği bir kronolojiye göre aktarır.

“Bir anlatıcı, olayları anlatırken bulunduğu yer konusunda bilgi vermeyebilir, ancak anlattığı olaylara göre öykülemesini öncelik/sonralık ilişkisine göre süredizimsel eksene yerleştirmesi gerekir. Bu gereklilik dilin de ayrılmaz bir özelliğidir; ister öyküye katılsın, ister katılmasın her anlatıcı için geçerlidir. Süredizimsel eksen, daha çok, anlatıcı, kahraman ya da tanık olarak öyküde temsil edildiği zaman dikkat çekici olur.

Süredizimsel (Kronolojik) sıradan sapmak için, Artsüremsel, Önsüremsel, Eşsüremsel ve Katılımsal öyküleme olmak üzere dört değişik yol izlenebilir.

Kronolojik bir şekilde izleyen olay örgüsünde geçmişe ait bilgi vermek amacıyla geriye dönüşlere başvurulur. Bu sapma, artsüremsel öyküleme olarak da adlandırılır. Geriye dönüş tekniğiyle, okurun kafasında kişilere ve geçmişe ait oluşan sorular giderilir. Olay örgüsünün karanlık yerleri aydınlatılır.

Geriye dönüş tekniği üç şekilde uygulanır:

a. Dar anlamda geriye dönüş
b.           Yapıcı geriye dönüş
c.            Çözücü geriye dönüş.

Romanın ilerleyen safhalarında uygulanan yapıcı geriye dönüş, okuru aydınlatmak için gerektiğinde başvurulan bir tekniktir. İlk başlardan itibaren kahramanla okur arasında bir set oluşturularak kahraman bazı yönleriyle okurdan saklanır. Okurun merakının yoğunlaştığı bir sırada devreye giren yazar, kahramanın geçmişi hakkında parça parça veya blok halinde bilgiler verir. Roman sanatının gelişiminde önemli bir rol oynayan dar anlamda geriye dönüş tekniğinde, kahramanların biyografik yapılarının çözümlenmesi amaçlanır. Olayları veya kişileri tanıtmak için yakın zamana yapılan dönüştür ve kısmen açıklayıcı bir özelliğe sahiptir. Destekleyici özelliğiyle güncel olanla yakın geçmişte kalan arasında bir bağ kurar. Çözücü geriye dönüş tekniği ise genellikle polisiye romanlarda uygulanır. Romanın başında ortaya atılan gizemli bir olay, daha sonra geriye dönülerek çözüme ulaştırılır. 

   


Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.