Reklam Alanı

Diyalog tekniği nedir

Diyalog tekniği

Anlatıyı esas alan metinlerde anlatıya hareketlilik kazandıran ve anlatının en önemli unsurlarından biridir. Romanda kahramanlar arasındaki iletişimi sağlayan diyalog tekniğine karşılıklı konuşma yöntemi de denir.


Mehmet Tekin’e göre diyalog tekniği, romana çeşitli açılardan güç katarak romanın edebi ve düşünsel dokusunu zenginleştirir. Bu tekniğin basit ama temel işlevi, gizli olanı aşikâr kılmak ve soyut olanı somutlaştırmaktır. Holman’ın tespitiyle Diyalog tekniği, olayın gelişmesinde rol oynar, kahramanların psiko/sosyal konumlarının açıklanmasına yarar, anlatıma doğallık izlenimi verir, düşünce ve felsefelerin yansıtılmasını, etkileşimini sağlar, farklı kişilerin bir araya gelmesine, dolayısıyla farklı kültür ve konuşmaların, üslupların ortaya çıkmasına vasıta olur, metnin muhtemelağırlığını hafifletir.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.