Reklam Alanı

Bilinç akımı tekniği nedir

Bilinç akımı tekniği
Karakterin aklından geçen, birbirinden bağımsız düşünceler zinciri olarak adlandırabileceğimiz bilinç akımı tekniği, okura, romandaki tiplerin nasıl bir psikolojik hal içinde olduklarını yansıtmak için kullanılır.

Tekniğin en önemli özelliği düşüncelerin birbirinden bağımsız bir şekilde zihinden geçmesidir.
Bilincin, bilinçaltının ve bilinçdışının kaynaklarından beslenen bir akış. İç monolog tekniğiyle, fakat bölük pörçük düşünce ve duygu imgelemleriyle gerçekleşir. ”"

Bilinç akımı tekniğinin psikolojinin bir armağanı olarak roman girdiğini ve modern psikolojideki ilerlemeye paralel olarak geniş bir kabul gördüğünü söyleyen
Tekin, tekniği denemek isteyen romancının ruh tahlililerine girerek romanına psikolojik bir derinlik kazandıracağını belirtir.
  
          Berna Moran, iç konuşmayla (monolog) bilinç akımının birbirinden nasıl ayrılacağı sorusunun cevabını iki tekniği karşılaştırarak verir: Buna göre, gramer bakımından düzgün, sentaks kurallarına uygun cümlelerle yapılan ve sessiz bir konuşma özelliğine sahip olan iç konuşma tekniğinde, kahramanın düşünceleri arasında mantıksal bir bağ vardır. Gramer kurallarının gözetilmediği bilinç akımı tekniğinde ise düşünceler arasında mantıksal bir bağ yoktur.

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.