Reklam Alanı

Romantizm Nedir?Romantizm, kendinden önceki dönemlere ait edebiyat akımlarına karşı bir tepki olarak ortaya çıkan bir akımdır. Bu akımla birlikte, edebiyatta konuların seçiminde, ele alınış tarzında temel farklılıklar oluşmuştur. Akıl ve mantığa dayalı olan klasizm akımına tepki olarak doğan romantizm, duyguya ve hayal gücüne önem verir. Daha önceki dönemde kabul gören kurallar ve gerçekler  geri plana itilmiştir.  Romantizm, akımıyla beraber edebiyatta serbest yazma imkanı doğurmuştur.Konuları ele alış biçiminde soyut kavramlar üzerinde duran romantizmde, şairler olayları olduğu gibi değil de kendiler
inin hissettikleri,  istedikleri   ve düşündükleri gibi anlatırlar. Hayata soyut bakış, insanın kendi hafızasını, iç dünyasını ve düşüncesini yansıtması, ele alınan konuların odak noktasını teşkil etmektedir. Romantik şairler, günümüz gerçeklerinden mutsuz oldukları için hayattan uzaklaşırlar. Çünkü kendi istekleri dışında gelişen olaylar ve yaşamın gerçekleri onları çok üzmektedir. Bu gerçeklerden ileriye dönük bir çıkış da bulamazlar. Bu yüzden geçmişe dönerek bu motiflerle uğraşmaktadırlar.  Bu geriye dönüş, onların gerçek sorunlardan uzaklaşmasını sağlamaktadır. Şairler, sonsuzluğa doğru gitmeyi severler. Hindistan, Uzakdoğu, ve Orta Çağ’a  özgü zengin konular, motifler bu şairlere malzeme oluştururlar.

Romantik yazarlar, zengin Uzakdoğu ülkelerinin hayatını kendi özgür iradeleri ve kurdukları hayallerle bir araya getirerek ele alırlar.  Burada gördüklerini kendi hayal dünyalarına uydurmayı çabalarlar. Gerçek olanı anlattıklarındaysa olayın kendilerini etkilediği yönde bireysel kanılarını ortaya koyarlar. Bundan dolayı romantik edebiyatın temelinde, hayatın gerçekleri karşısında şiirsel ve serbest bir anlatım yer alır.

Romantik yapıtların kahramanları her zaman sefalet ve sıkıntı içindedir. Yaşamdaki gerçekler karşısında sürekli kaybeden taraf oldukları için bunun mücadele etmeyi sevmezler.Çünkü yaşamdaki gerçeklerle karşı karşıya kalarak sıkıntıya düşeceklerinden hayal dünyasında gezinmeyi tercih ederler. Bu kahramanlar insancıl idealler için çaba sarf ederler. Bu çabada arayış içindedirler. Ve bunun neticesinde çıkmaza doğru giderler. Yenilen taraf olarak  kendi nefislerini tatmin etmek için de fikirlerini bilinmeyen bir dünyaya  doğru yönlendirirler.

Yeni bir akım olarak doğan romantizm, sahiplendiği bu fikirleri ve motifleri izah etmek için farklı bir anlatım tarzı  ve yeni bir dil yaratma zorunluluğu duymuştur. Özel olarak seçilmiş sözcük ve ifade yanında can alıcı örnekleri de bulma arayışı içindedir. Okuyucuyu bu hayal dünyasında düşünmesini sağlamak romantizm yazarlarının hedefidir. Böylelilikle edebiyat eserleri de yeni bir form kazanır.  Klasizm, romantizmin ortaya çıkışında hazırlayıcı olmuştur. Böylelikle romantizm, klasizmin kurallarına tam ters olan kendine ait yeni kurallar oluşturmuştur.

Romantizm dönemi şair-yazarları yeni şiirsel edebi türler yaratmaktadırlar. Örnek olarak poemi verebiliriz.  Bu yeni edebi türler romantik yazarlara, duygularını daha canlı ifade etme ve daha geniş bir alan imkanı vermektedir.


Toplumsal ve milli yönden bakıldığında, romantik yazarlar kendi edebi yapıtlarıyla bireyin ruhsal  düşüncelerinin ilerlemesine katkı sağlamıştır. Bunların vatan sevgisi, genel hayat sevgisi, geçmişteki milli değerlerini araştırmaya yöneltmiştir. Bu tür yazıları okuyan bireylerde milli duyguların güçlenmesine, vatan sevgisinin yükselmesine, kültür ve geleneklere sahip çıkma duygusunun farkındalığına varmasına neden olmuştur. Romantizmdeki bu yaratıcı durum öncekilerden önemli bir yerdedir. 

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.