Reklam Alanı

Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun Filminde Kadının Yeri


     

 Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun filminde,  ataerkil zihniyetli bir toplumun  altında ezilen bir kadın temsili görürüz. Hacer, filmde kocasını ve oğlunu utandıran, onları kendisine kötü davranmaya zorunlu kılan ve oğlunu cinayet işlemeye yönlendiren bir kadın olarak gösterilir. Hacer, ailesindeki erkek üyelerinin hiçbirinin sözünü dinlememiş, kendi iradesiyle hareket etmiştir. Ataerkil ahlak nizamları olan toplum yapısında, bu hem kadını küçük düşüren hem de ailenin erkek üyelerini utandıran bir davranıştır. Oysa ki Hacer utanç duyulacak bir şey yapmamış, sadece kocasının sözünü dinlememiş ve böylece toplumun ahlaki kurallarına uymamıştır. Kadının sözünün bir önemi olmadığı gibi, yaşamdan da beklentileri olması ahlaksız bir durum gibi gösterilmiştir. Düşüncelerine ve duygularına önem verilmeyen bir ortamda doğal olarak mutsuz olan Hacer,  bu motifle yaptıklarından da sorumlu tutulmaktadır.  Kısacası kadın bu ataerkil yapıda her zaman suçlanacak kişi konumundadır. Filmde bu net bir şekilde gözükmektedir.       Aile fotoğraflarında İsmail, Eyüp ve yaşamını yitiren çocukları olmasına rağmen Hacer’in olmaması dikkat çeken bir durumdur. Bir kadın olarak dışlanmış ve erkek işlerinden uzak bırakılmıştır. Ataerkil ideolojinin şekillendirdiği aile içinde kadının sahip olduğu en önemli rol anneliktir. Kadına biçtiği bu rolü tanımlayan erkek egemen zihniyeti, anneliği karşılıksız sevginin, tükenmez fedakarlığın ve bağlılığın simgesi olarak göstererek ideal annenin tanımını yapar. Kadının bu ideaya uyması, buna uyduğu için bundan haz alması ve daha fazla bir beklenti içerisinde olmaması toplumun normal karşıladığı bir durumdur. Kadın bütün isteklerini , ihtiyaçlarını baskılamalı ailesi için yaşamalı, kendisi için değil. İronik bir biçimde bu ideal anne, kötü kadın figürüne dönüşmesi Servet Karakterinin ortaya çıkmasıyla oluşur.  Hacer, kocası hapis yatarken Servet ile ilişki kurar ve böylelikle cinsel kimliğine kucak açar. Ama cinselliğini yaşayan kadın, iyi olmayan kadındır. Filmde yer alan erkeklerin de Hacer’in cinselliğini korkutucu bulması dikkat çekmektedir. İdeal kadın olarak gözüken figürün içinde cinselliği olan birinin , bir "id"in yatması, onlar için rahatsız edici bir durumdur. Çünkü herkesin kendine özgü  bir annesi olsa da anne figürü birdir.  Bir anlamda annelerin hepsi benzerdir; aynı beklentileri karşılarlar aynı değerleri yansıtırlar. Hacer, cinsel bir ilişki kurarak bu kuralların dışına çıkar. Bu erkeklerin gözünde erkek egemen düzeninin çatlaması demektir. Güçlü kadın, cinselliği olan kadındır. Fakat erkekler kadının erk sahibi olmasından korktukları için onu küçük düşürmeye ve baskılamaya çalışırlar. Oğlu İsmail’in, annesinin elbiselerine düzenlemek istemesi buna en büyük örnektir. Ama Hacer kadınlığını ikinci plana atmayı kabul etmez.

         Servet, kadının kendisini takip etmesinden rahatsızlık duyar. Daha sonra mahpustan çıkan Eyüp, Hacer’in Servetle olan ilişkisinin farkına varır. Eşinin daha önce görmediği bir yönünü keşfedince korkar ve onu aşağılar. Cinselliğini yaşayan kadın film içinde erkekler tarafından söze geçirilmeye çalışılır. Ama kadının isteği hepsinden üstün gelir.

Servet, kadının onu takip etmesinden rahatsızlık duyar. Daha sonra
hapishaneden çıkan Eyüp, Hacer'in Servet ile olan ilişkisini öğrenir. Karısının daha önce hiç görmediği bir yönünü keşfedince bundan korkar ve onu aşağılar. Cinselliğini yaşayan kadın filmdeki erkekler tarafından tutarlı olarak ya da söze geçirilmeye çalışılır. Fakat kadının arzusu hepsinden üstün gelir.


Nuri Bilge Ceylan Üç Maymun filminde kadının toplumdaki konumuna dikkat çeker. Ceylan’ın filmi ataerkil sinemanın bir başka örneği olarak görülemez. Daha fazla, ataerkil dünyanın farkındalığı içinde onun bir eleştirisni yapar. Kadına yönelik şiddet filmlerde açık bir şekilde kabul edilmiş bir unsurdur. Kanunlar ne kadar bunu engellese de, feminist akım bunun önüne geçme çabası içinde olsa da, kar merkezli kurumların yönettiği sinemada satan şey kadına yönelik şiddettir.
Blogger tarafından desteklenmektedir.