Reklam Alanı

İnternet’in Tarihçesi1960’lı yılların sonlarında doğru Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok üniversitesinde ülke genelinde bir bilgisayar yapısı oluşturulmuş olup bu bağlantı üzerinden veri alışverişi elde etmek amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların devam ettiği yıllarda, asıl amaç, üniversitelerin içinde bulunduğu bu projenin kaynak yatırımlarını hiçbir biçimde boşa çıkarmayıp çok genel alanlı bir yapı oluşturmaktı. Bu sırada ABD hükümetinin bir kuruluşu olan Advanced research Project Agency (İleri Proje
Araştırma Ajansı – ARPA), 1972 yılından sonra askeri kuruluşlara onların talepleri doğrultusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar neticesinde  kuruluşun ismi Defence Advanced Research Agency (Savunma İleri Araştırma Projeler Ajansı- DARPA) olarak değişmiştir.

Bu çalışmalar esnasında ARPANET ya da DARPA internet’i oluşturmuştur.

ARPANET’in temel fonksiyonları şu kategoriler altında toplanmaktadır:

*Uzak makinelere bağlanma (remote login)
*Dosya Aktarımı (file transfer)
*Elektronik Posta (Elektronic mail)

ARPA projesi ile başlayan girişimler neticesinde 1980’lı yıllarda NFS beş adet süper bilgisayar merkezi kurmuştur. Bu merkezleri sadece savaş üreticisi firmalar ve büyük araştırma firmaları kullanmıştır. Bu merkezleri birbirine bağlamak amacıyla ARPANET’in teknolojisi kullanılmıştır.  Sonrasında ise araştırmalar  üniversitelerde yapıldığı ve üniversitedeki araştırmacıların bu noktalara bağlanması akıl almayacak seviyede pahalı olduğundan bölgesel şebeke zincirleri yaratılmıştır. 1991 yılında ise Minnesota Üniversitesi tarafından, İnternet kaynaklarına ulaşımda büyük rahatlık sağlayan GOPHER kullanıma girmiştir. Gopher, İnternet içerisinde çeşitli konularda arama yapabilen bir bir istemci programıdır.  En büyük faydası, internet kaynaklarını menüler şeklinde sunması ve kullanıcının istediği kaynak menüden seçilince, bu kaynağın internet adresini bilmeden de o kaynağa erişebilme imkanını sağlamasıdır. 

1993 yılında Beyaz Saray çevrimiçi olarak internete bağlanmıştır. 1994 yılında ise, Web üzerinde işlem yapabilen Mosaic yazılımı piyasaya sürülmüş ve kullanımının kolay olması nedeniyle de çok yaygınlaşmıştır. Öte  yandan Amazon.com’da ilk kitap satılmıştır. Ve e-mail yolu ile pazarlama ve reklam yöntemi keşfedilmiştir. 


1995 yılında ise Web üzerinde işlem yapmayı sağlayan  Netscape yazılımı kullanılır duruma gelmiştir. Yahoo’da ilk arama yapılmıştır. 


İnternet, kısa bir zaman dilimi içerinde hızlı bir gelişim  süreci yaşamıştır. Dünya ekonomisinde önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Günümüzde, ABD ve Japonya internet teknolojisinde başı çeken ülkelerdir. 
Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.