Reklam Alanı

Erich Fromm Kimdir?


Erich Fromm Kimdir?


Fromm, 23 Martt 1900 senesinde Almanya’nın Frankfurt eyaletinde yaşama gözlerini açmıştır. Batı dünyasının oldukça yaygın şekilde  ‘’toplum filozofu’’ olarak  tanıdığı Fromm, meslek olarak bir psikiyasrist ve sosyologdur.

Dindar bir Yahudi çevresinde büyümüştür. Tevrat’tan okuduğu hikayeler, üzerinde ciddi
bir etki yaratmıştır. Ve küçük yaşta dünya barışını isteyen bir görüşü benimsemiştir. Bununla beraber dini geleneklerle büyümesine rağmen, dinsel bir anlayış sergilememiştir. Tanrı kavramının tarihsel şartlardan doğduğuna inanır.


Fromm henüz ortaokuldayken, 1914 yılında insanları savaşa götüren toplumsal histeri  onu çok etkilemiştir. Aynı yıllarda yaşamını etkileyen ikinci olay ise aile dostları olan genç bir kadın sanatçının babasının ölümünden sonra intihar etmesidir. Fromm’un yaşadığı bu iki olaydan ilki hümanizmi içerdiği ve modern dönem öncesi insanı ele aldığından Marksizm’i, ikincisi ise insan davranışları ardındaki morali-motivasyon araştırmak amacıyla Psikanalizimi seçmesinde önemli rol oynamıştır.

Fromm, Frankfurt, Münih ve Heidelberg üniversitelerinde sosyoloji okumuştur. 1992 yılında Heidelberg üniversitesinde 22 yaşındayken doktora yapmıştır. Münih’te sürdürdüğü psikoloji çalışmalarında, Berlin Psikanaliz Enstitüsü’nde Hans Sach araştırılarak ve Theodor Reik gibi ünlü analistlerin eğitimden geçmiştir. 1931 yılında psikiyatrist olmuştur. Ve meslek hayatını uzun yıllar boyunca bu alanda devam ettirmiştir.

Froom’un kaleme aldığı ilk çalışmalarında gençliğindeki dinsel eğitimin tesiri görülür. ‘’İsa doğması’’ isimli eserinde Freudcu yanlarını Marksçı fikirlerle desteklemeye çalışmıştır. Başlattığı Marks-Freud birleşimi mücadeleleri sonucu  1931 yılında ‘’Frankfurt Okulu’’nun  üyesi olmuştur. Bir ayağını Marx’ın diğer ayağını Kant’ın eleştirelliğinden alarak bir eleştirel kuram ve yöntembilim oluşturma amacıyla 1923 yılında kurulan Frankfurt Okulunun bu bilinen özelliği içinde Fromm, Freud-Marx  birleşimi mücadelesini büyüyen bir ilgiyle devam ettirmiştir. Okulun bu alandaki sözcüsü durumuna gelmiştir.

Fromm, Chiago Psikanaliz Enstitüsü’nün çağrısı ve Nazilerin iktidarı ele geçirmesi üzerine 1934 yılında ABD’ye gitmiştir. Burada New York’a taşınmış, özel çalışmalarını sürdürmüştür. Ve aynı zamanda Colombia Üniversite’sinde öğretim görelisi olmuştur. Frankfurt Okulu üyeleri ile birlikte 1936 senesinde ‘’Aile ve Yetke üstüne Bir Çalışma’’ adlı yapıta katkıda bulunmuştur. 1939 yılında okuldan, üyelerin anaerkil-ataerkil ayrımını benimsemiş olmaları , Freud’u daha devrimci olarak görmeleri gibi başlayıp kişiselleşen tartışmalara varan anlaşmazlıklar neticesinde ayrılmıştır.


35 yılı aşkın bir süre uygulamacı ruh  doktoru olarak çalışan Fromm, 1939’dan 1946’ya kadar özel çalışmıştır. Bu yılda William Alonson White Psikolojisi ve Psikanaliz Kurumu’nun kurucuları arasına katılmıştır. Bu dönem içinde Karen Horney ve Harry Stack Sullivan’ ile beraber kültüre verdikleri değer ve Freud’un libido kuramına karşı çıkmalarıyla ‘’Revizyonist Neo Freudian’’ Yeni Freudcular kanadında değerlendirilmiştir. Ama Fromm, Yeni Freudculuk olarak isimlendirilen yeni psikanaliz okuluna bağlıymış gibi bir sınıflandırmayı asla kabul etmemiştir.

ABD’deki çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapan Frommi 1949 yılında Meksika Üniversitesindeki Tıp Fakültesi’nde Psikanaliz bölümünü kurmak amacıyla Meksika’ya gitmiştir. 1965 yılında emekli olduğunda  Meksika Ulusal Özgür üniversite’si tarafından kendisine onursal profesör unvanı verilmiştir.  

1950’lerde sosyal bir partiye katılan Fromm, bu partinin fikirlerini yeterince radikal bulmadığı için çok geçmeden ayrılmıştır. Fromm, siyasi konulara oldukça ilgi duymuştur. ABD başkanlığına aday olan Eugene Mc Crty’yi edebi ve felsefi yönlerinin olması ve toplum içinde bir umut ışığı uyandırması nedeniyle ‘’Umut Devrimi; İnsancıllaştırılmış Bir Teknolojiye Doğru ‘’isimli  yapıtıyla desteklemiştir.

Fromm ayrıca, dünya barışı adına aktif bir şekilde çalıma yürütmüş olup, ABD’nin en önemli barış derneklerinden biri olan SANE’in kuruculuğunu yapmıştır. Nükleer silahlanmaya karşı savaş açmıştır. Vietnam savaşı aleyhine yürütülen kampanya çalışmalarının liderlerinden bir olmuştur.

Ölümüne kadar İsviçre’de yaşayan Fromm, son senelerinde Doğu düşüncesine, özellikle de Zen Budizm’e ilgi duymuştur. 70’li yaşlarda bile uygulayıcı ruh doktoru ve çok verimli bir yazar olarak çalışmalarını devam ettiren Fromm Mart 1980 yılında İsviçre’de yaşamını yitirmiştir.

Erich Fromm’un Eserleri

Fromm yapıtlarının birçoğunda Freud ve Marx’ın kuramlarının aynı ve farklı yanlarını ele almıştır. Psikanalitik kuramı Marksist kuram ile birleştirerek Freud’un kuramını sosyal ve hümanist bakımdan yeniden değerlendirmiştir. Psikanalitik bir yaklaşım ile insan ve toplum sorunlarına yönelmiştir.

Fromm, bir psikanalizci olarak klinik deneyimleri yazmak istemiş ve amaç doğrultusunda emekli olduktan sonra çeşitli vakıflardan bağış temin etmiştir. Temin ettiği bu para ile ‘’ üç veya dört cilt olmasını planladığı Hümanist Psikanaliz Üzerine Sistematik Bir Çalışma” konulu araştırmasına başlamıştır. Ama Fromm, amacından sapmış olup, çalışmalarını saldırgan davranışlara uygun psikanaliz kuramını aramaya yöneltmiştir. Ve bu alanda ‘’İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri’’ismi altında geniş bir çalışma yapmıştır. Asıl projesiyle ilgili fikirlerini ise ‘’Psikanalizin Bunalımı’’ isimli eseri dışında gerçekleştirememiştir. Çalışmalarının çoğu müsvedde olarak kalmıştır. Bu nedenle ölümünden sonra birçok Fromm takipçisi bu müsveddeleri birleştirerek kitap haline getirmeye çalışmıştır.

Fromm, eserlerini İngilizce ve Fransızca olarak yazmıştır. Bu nedenle eserleri Türkçeye farklı farklı isimlerle çevrilmiştir.  Fromm’un Türkçe’ye çevrilen eserleri ise şu şekildedir:

Erich Fromm'un Eserleri

*Özgürlükten Kaçış - Hürriyetten Kaçış -Özgürlük Korkusu
*Erdem ve Mutluluk - Kendini Savunan İnsan
* Sağlıklı Toplum
* Psikanaliz ve Din
* Sevme Sanatı
* Sigmund Freud'un Misyonu
* Marx'ın İnsan Anlayışı
* Unutulmuş Dil: Rüyalar, Masallar ve Mitoslar
* Yanılsama Zincirinin Ötesinde - Yeni Bir İnsan Yeni Bir Toplum - Çağımızda Kişilik Sorunu, İnsan    Davranışlarının Kökenleri
* Sevginin ve Şiddetin Kaynağı
* Sosyal Hümanizm
* Umut Devrimi; İnsancıllaştırılmış Bir Teknolojiye Doğru
* Psikanalizin Bunalımı - İnsan Bilgisi ve Hümanist Planlama
* İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri
* Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırları
* Sahip Olmak yada Olmamak
* Cinsellik ve Cinsel Sapmalar
* İtaatsizlik Üzerine (Ölümünden sonra yayınlanmıştır)
* Hayatı Sevmek (Ölümünden sonra yayınlanmıştır)
* Yaşama Sanatı (Ölümünden sonra yayınlanmıştır)
Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.