Reklam Alanı

Bertrand Russell Kimdir? ''Güçlü ve Cesaretli Ol, Korkma ve umutsuzluğa kapılma; çünkü Rabbin Tanrı nereye gitsen seninle birliktedir.''


 Bertrand Russell'ın Hayatı

Matematikçi, mantıkçı, yazar ve eleştirmen olarak çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Bertrand Arthur William Russell (1872-
1970)soylu bir İngiliz ailesindendir. Kaleme aldığı toplumsal sorunlara sürekli bilimsel açıdan yaklaşmış bir düşünürdür. Pek çok üniversitede hocalık yapmıştır. Genel olarak toplumsal eleştirmen, Voltaire’ci hiciv ustası ve deneysel eleştirmen olarak üç farklı özelliğiyle tanınmaktadır.Russell, deneysel araştırmayı özelliğiyle matematik felsefesine ciddi bir katkıda bulunmuştur. Bu sayede 20. yy.ın en büyük matematikçilerinden biri olarak tarihte yer edinmiştir. Ama Birinci dünya Savaşı’nın yarattığı sorunlar nedeni ile müteakip yazılarında, bilim ve felsefeden daha çok toplumsal ve politik konulara ağırlık vermiştir. Bunu yaparken de, birey zihninde bulunan ve daha iyiliksever bir cihanın önünde pürüz oluşturan şüphe, korku, nefret, hoş görüsüzlük ve güç tutkusu gibi olumsuzlukları açığa çıkarmıştır. Bunları akılcı ve sivri bir dille eleştirmeyi seçmiştir.


Russell, İngiliz felsefesinde Sir Francis Bacon’dan bugüne gelen geleneğin tartışmasız temsilcisidir. İnsanlığa en büyük mirası; sınırsız cesareti ve insanlığın muhafaza edilmesi için verdiği savaşta aldığı tavırdır. Bu anlamda onun genel fikrini, ‘’İnsanlığı anımsayın ve gerisini unutun gitsin!’’ sözüyle bile özetleyebiliriz.


Russell’ın yaşamını konu edinen eserlerden de gözüktüğü gibi yetiştiği ve eğitim aldığı sosyal çevre ile aile yapısı, filozofun düşüncelerinin oluşumundaki en önemli  etkenler olmuştur. Dini açıdan her türlü karmaşa ve farklılığın yaşandığı bir aile ve eğitim çevresinde yetişen Russell, çocukken anne ve babasını yitirmiştir. Ve bu nedenle de dedesinin yanına yerleştirilmiştir. 2 yıl sonra da dedesi Lord John Russell da öldüğünden filozofun yetiştirilmesi ve eğitimiyle büyük annesi Lady Frances Elliot Russell  ilgilenmiştir.


Lady Russell erdeme inanan ve disipline önem veren bir kadındır. Özellikle felsefe ve ahlaki içeriği olmadığı gerekçesi ile matematik ile ilgilenmeyi Russell’a yasaklamıştır. Okula gönderilmeyen Russell ilk eğitimini Alman, İsviçreli mürebbiyelerden ve özel İngiliz hocalarından almıştır.


Russell ve kardeşini, yararlı, doğru bir yolda yöneltme derdinde olan büyükanneye göre yol gösterici ışık, yalnızca Protestanlığın Tanrı karşısındaki bireysel sorumluluk fikriydi. Ve başka bir yoldan ulaşılacak başarı onun için önem teşkil etmiyordu. Yaşam algıları arasındaki büyük farklılığa rağmen büyük annesinin Russell’ın fikri üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim büyükannesi, onikinci yaş gününde ona bir İncil hediye etmiş. Başındaki boş sayfaya da en çok hoşlandığı sözleri yazmıştı. Bu sözlerden biri Russell’ın hayatını derinliğine etkilemiş. Tanrı’ya inanmayı bıraktıktan sonra bile onun için anlamlı gözükmeye devam etmiştir: ‘’Güçlü ve Cesaretli Ol, Korkma ve umutsuzluğa kapılma; çünkü Rabbin Tanrı nereye gitsen seninle birliktedir’’.


Anneannesinin evindeyken  Dedesi Lord Russell’ın kitaplığı, onu oldukça büyülemiştir. Hatta dedesinin vefatından sonra kitaplık onun çalışma yerine dönüşmüştür. Hemen hemen tüm zamanını eski kitapları okumakla geçirmiştir. .söz konusu kitaplarda çok sayıda eski tarih eserleriyle tanışması, daha onaltı yaşındayken görme yetisini kaybedecek kadar çok okuyan Russell’da tarihe yönelik özel bir ilgi uyandırmıştır.


1883 senesinde kendisine özel bir vasi atanan Russell, ilk felsefe ve matematik derslerini aynı senede almış ve bu eğitiminin neticesinde kendisinde dinsel kuşkuculuğun ilk izleri belirmiştir. Dini problemlerle ilgilenmeye başlamış, ölümsüzlük, özgür irade ve Tanrı problemleri üzerine fikir yürütmeye koyulmuştur. Düşüncelerinin büyüme çağındaki çocuğun inancını sarsacağından haklı olarak korkulduğu için, Russell’da söz konusu ilginin uyanmasına sebep olan özgür düşünceli vasisinin işine kısa süre içinde son verilmiştir. Ama artık çok geçti. Bu uygulama olumlu bir sonuç yaratmazdı. Zira zihninde kuşku tohumları ekilen Russell, fikirlerini bir günlüğe yazmakta ve özel olarak Yunan alfabesi kullanmaktaydı.  John Stuart Mill’in hikayesini okumasıyla da süreç tamamlanmıştır. Ve bu, Onu, Tanrı fikrinden kesinlikle kopup, sadece deneyle kanıtlanan şeylerin doğru olduğuna dair bir  fikri benimseye doğru itmiştir.


20.yy fikir dünyasının en ünlü düşünürlerinden birisi olarak karşımıza çıkan Bertrand Russell, gerek yapıtlarının sayısı, gerek de ele alıp incelediği konular(matematik felsefesi, bilgi teorisi, din, ahlak, politika, eğitim vb.) gerekse de fikirlerini etkilediği düşünürlerin çokluğu açısından şüphesiz ki, oldukça önemli bir konuma sahiptir. 

 Bertrand Russell Eserleri


*Neden Hristiyan Değilim
*Özgürlük Yolu
*Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri
*Politik İdealler
*Evlilik ve Ahlak
*Aylaklığa Övgü
*İktidar
*Eğitim Üzerine
      *İnsanlığın Yarını

      *Din ile Bilim

Hiç yorum yok:

Blogger tarafından desteklenmektedir.